ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community

ภาษาอังกฤษสำหรับรับรองชาวต่างประเทศ

English for Receiving Foreign Visitors


Quartet logo

      ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้ง ตาม Link ด้านล่างนี้

rar pdf pdf
โปรแกรม Quartet + Vmplayer คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ศภษ.ฯ
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ นขต.ทอ.
 3. บริการกำลังพล ทอ.
 4. บริการประชาชน
 5. Press Release / โฆษก ทอ.

11 ธันวาคม 2561

 • A20181203-3
  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ กระทรวงกลาโหม ตรวจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อ/จัดจ้างของ กองทัพอากาศ
 • A20181207
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๖
 • A20181208
  พิธีวางพวงมาลา “สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”
 • A20181204
  พิธีปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
 • A20181205-2
  พิธีบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
 • A20181203-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยือนประเทศบรูไนอย่างเป็นทางการ

11 ธันวาคม 2561

 • C20181207
  งานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศ ชั้นประทวน ณ ที่ตั้งดอนเมือง
 • D20181130-2
  งานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศ ชั้นสัญญาบัตร
 • D20181130
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายลีลาศเพื่อสุขภาพ
 • B20181123
  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ
 • D20181031
  รับสมัครสอบคัดเลือกเสมียนสํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
 • D20180705
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑

11 ธันวาคม 2561

 • C20181211
  ขอเชิญชมการแสดงและเข้าร่วมการแข่งขัน "เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ครั้งที่ ๒" ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • C20181106-2
  กองทัพอากาศ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน "กอล์ฟการกุศลวันปิยมหาราช ครั้งที่ ๓๖"
 • C20181024
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • C20181023
  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กำหนดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • C20181206
  พิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20181121
  ขอเชิญเที่ยวงานกาชาด ประจําปี ๒๕๖๑ ฉลอง ๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย “ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม”

11 ธันวาคม 2561

 • 20181109
  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมกองทัพอากาศในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
 • 20181030
  งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖
 • E20181022
  พิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรจังหวัดปทุมธานี
 • 20181013
  กองทัพอากาศ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป
 • 20180928
  พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • E20180822-1
  งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ