แสดงความยินดีแก่ น.ท.หญิง วณิสรา ฯ

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๐ น.อ.หญิง สุคนธ์ทิพย์  วัฒนามระ ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

พร้อมด้วยข้าราชการ ศภษ.ยศ.ทอ. ร่วมแสดงความยินดีแก่

น.ท.หญิง วณิสรา ขมวิไล ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศสูงขึ้น

DSCF3739 resize

DSCF3731 resize

DSCF3772 resize

DSCF3762 resize

DSCF3759 resize

DSCF3752 resize

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community


Quartet logo

      ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้ง ตาม Link ด้านล่างนี้

rar pdf pdf
โปรแกรม Quartet + Vmplayer คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน