ผู้บังคับบัญชา

 

ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

 

 60 3Commander

น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก

ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ

 
 

 

 DSCF3599 resize3

น.อ.หญิง โศรยา เอี่ยมสมุทร

รอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.