Up

ENGLISH FOR ASEAN COMMUNITY

คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ENGLISH FOR ASEAN ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

01 คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ENGLISH FOR ASEAN
02 ลิงค์ไฟล์เสียงประกอบคู่มือ 1-6
03 ลิงค์ไฟล์เสียงประกอบคู่มือ 7-12
04 ลิงค์ไฟล์เสียงประกอบคู่มือ 13-18
05 ลิงค์ไฟล์เสียงประกอบคู่มือ 19-23
 
 
Powered by Phoca Download