รวมลิงค์สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading)

 

  รวมสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ (Reading) 
ศภษ.ยศ.ทอ.จัดเตรียมลิงค์ที่น่าสนใจไว้ด้านล่างดังนี้ค่ะ
 
     
  รวมลิงค์ การอ่านภาษาอังกฤษ (Reading)   
๑. BBC Skillwise ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ  
๒. Bangkok Post (Learning from news) มีการแปลคำศัพท์และสำนวนท้ายข่าว ข่าวในประเทศและต่างประเทศ  
๓. VOA News เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว (ฟัง อ่าน หรือ ดูคลิปวีดิโอข่าว) ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน  
๔. Breaking News English เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว พร้อมทำแบบฝึกหัด  
๕. ABC.net.au เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว (ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย)  
๖. Manythings.org (Listen and Read Along)  
๗. Englishclub.com  
๘. Worldenglish.com  
๙. Englishpage.com  
๑๐. Rong Chang  
๑๑.

DOD and Military Journal พัฒนาการอ่าน (ศัพท์ทหารแบบอเมริกัน)

 
๑๒. Defence Magazine พัฒนาการอ่าน โดย กลาโหมออสเตรเลีย(ศัพท์ทหารแบบออสเตรเลีย)  
๑๓. Air Force Newspaper พัฒนาการอ่าน หนังสือพิมพ์โดย กองทัพอากาศสหรัฐ (ศัพท์ทหารแบบอเมริกัน)  
๑๔. Onlinenewspaper.com รวมลิงค์หนังสือพิมพ์ออนไลน์จากทุกมุมโลก  
๑๕. Onlinenewspaper.com/Magazine รวมลิงค์นิตยสารออนไลน์จากทุกมุมโลก