รวมลิงค์สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary)

 

รวมลิงค์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary)
1. Interactive Wordbook โดย VOA news (คลิกที่คำศัพท์ จะพบ ความหมาย คำที่มีความหมายเหมือนตัวอย่างการใช้ และ การออกเสียง เป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน)
2. Idiom Dictionary โดย VOA news (คลิกที่สำนวน จะพบ ความหมาย ตัวอย่างการใช้
และ การออกเสียง เป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน)
3. Words in the news โดย BBC Learning English (ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ)
4. Australian Slang คำแสลงในภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย
5. Longdo พจนานุกรมภาษา ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย ออนไลน์
6. Oxford Advanced พจนานุกรมภาษา อังกฤษ-อังกฤษ ออนไลน์
7. Speakenglish.co.uk ศัพท์และวลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมไฟล์เสียงให้ฟัง
8. Vocabsushi
9. Manythings.org
10. English Vocab
11. Phrasal Verbs คำกริยาวลี พร้อมคำแปลภาษาไทย
12. Phrasal Verbs คำกริยาวลีที่มักพบ
13. Vocabulary.com
14. Englishvocabularyexercises.com รวมศัพท์เชิงวิชาการ(Academic) ให้คลิกที่รายการหรือ Sublist จะพบคำศัพท์พร้อมกับแบบฝึกหัด (มีจำนวนทั้งหมด 10 ชุด)
15. Englishvocabularyexercises.com รวมศัพท์ที่ใช้ทั่วไป(General English) ให้คลิกที่ประเภทของคำศัำท์หรือ Categories จะพบคำศัพท์พร้อมกับแบบฝึกหัด
16. Englishvocabularyexercises.com - Phrasal Verbs คำกริยาวลีพร้อมแบบฝึกหัด