กรุณาคลิกที่รูปภาพ

 istp30 62

ใน 1


 

ใน 2


 

ใน 3


 

สอบถามเพิ่มเติม แผนกแผนการศึกษา โทร.๒-๒๙๖๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community