ยืนยันผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษเดิม

เพื่อการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษา

ในสถานศึกษาของ ทอ.  และนอกหน่วย ทอ.

ประจำปี ๖๖

 

กรุณาคลิกที่รูปภาพ

 istp30 62

confirm score

 


 

สอบถามเพิ่มเติม แผนกแผนการศึกษา โทร.๒-๒๙๖๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community