พิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา ยศ.ทอ.

เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๑ พล.อ.ต.หญิง สุคนธ์ทิพย์  วัฒนามระ ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

ทำพิธีส่งมอบตำแหน่งหน้าที่และการบังคับบัญชา ให้กับ น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู

รอง ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ. เพื่อทำหน้าที่ ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.คนที่ ๑๗ 

ณ ห้องประชุม ศภษ.ยศ.ทอ. 

DSCF6565

DSCF6631

DSCF6616

DSCF6507

 

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community


Quartet logo

      ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้ง ตาม Link ด้านล่างนี้

rar pdf pdf
โปรแกรม Quartet + Vmplayer คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน