ศภษ.ฯ ต้อนรับ คณะ นศ.วปอ.วน.

เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๑ พ.ท.Tran Viet Khoa ผอ.วปอ.วน. นำคณะ นศ.วปอ.วน.

เข้าเยี่ยมชม ศภษ.ยศ.ทอ.และฟังบรรยายสรุปภารกิจ ศภษ.ฯ พบ นทน.สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม

และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

ให้การต้อนรับ

DSCF8611 resize

DSCF8632 resize

DSCF8425 resize

DSCF8531 resize

DSCF8570 resize

DSCF8602 resize

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community