ศภษ.ฯ ต้อนรับ คณะ นศ.วปอ.วน.

เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๑ พ.ท.Tran Viet Khoa ผอ.วปอ.วน. นำคณะ นศ.วปอ.วน.

เข้าเยี่ยมชม ศภษ.ยศ.ทอ.และฟังบรรยายสรุปภารกิจ ศภษ.ฯ พบ นทน.สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม

และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

ให้การต้อนรับ

DSCF8611 resize

DSCF8632 resize

DSCF8425 resize

DSCF8531 resize

DSCF8570 resize

DSCF8602 resize

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community


Quartet logo

      ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้ง ตาม Link ด้านล่างนี้

rar pdf pdf
โปรแกรม Quartet + Vmplayer คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน