กิจกรรม International Day

เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค.๖๑ พลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ม รอง จก.ยศ.ทอ.

เป็นประธานกิจกรรม International Day ของ นทน.หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารต่างประเทศ

รุ่นที่ ๓๘ และ หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารสัญญาบัตร จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวีนดนาม

รุ่นที่ ๑๓ ณ ห้องบุษราคัม หอประชุม ทอ.

DSCF6420 resize

DSCF6327 resize

DSCF6299 resize

DSCF6266 resize

DSCF6432 resize

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community


Quartet logo

      ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้ง ตาม Link ด้านล่างนี้

rar pdf pdf
โปรแกรม Quartet + Vmplayer คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน