พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเสมียนฯ

เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๑ น.อ.สุชาดา วัฒนะวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเสมียน สน.ผชท.ไทย/ต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘

ณ ห้องบรรยาย ศภษ.ยศ.ทอ.

DSCF6794 resize

DSCF6809 resize

DSCF6822 resize

DSCF6828 resize

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community