พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารต่างประเทศฯ

เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๑ พลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ม รอง จก.ยศ.ทอ.

 เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารต่างประเทศรุ่นที่ ๓๘

และ หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารสัญญาบัตร จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รุ่นที่ ๑๓ ณ ห้องบรรยาย ศภษ.ยศ.ทอ. 

DSCF7143 resize

DSCF7313 resize

DSCF7396 resize

DSCF7402 resize

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community