พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารต่างประเทศฯ

เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๑ พลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ม รอง จก.ยศ.ทอ.

 เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารต่างประเทศรุ่นที่ ๓๘

และ หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารสัญญาบัตร จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รุ่นที่ ๑๓ ณ ห้องบรรยาย ศภษ.ยศ.ทอ. 

DSCF7143 resize

DSCF7313 resize

DSCF7396 resize

DSCF7402 resize

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community


Quartet logo

      ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้ง ตาม Link ด้านล่างนี้

rar pdf pdf
โปรแกรม Quartet + Vmplayer คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน