พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศภษ.ฯ

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๑ พลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ม รอง จก.ยศ.ทอ.

 เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศภษ.ยศ.ทอ. ครบรอบปีที่ ๔๖

ณ ศภษ.ยศ.ทอ. 

DSC 0305 resize

DSC 0278 resize

DSC 0295 resize

DSC 0296 resize

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community