ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่โครงการแลกเปลี่ยนกองทัพอากาศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๒ น.อ.เจษฎา ถาวรฉันท์ รอง เสธ.ยศ.ทอ. เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทอ.
และ น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

ให้การต้อนรับ คณะ จนท.โครงการแลกเปลี่ยน ทอ.อินโดนีเซีย

ฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ ยศ.ทอ.

ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ศภษ.ยศ.ทอ.

DSCF1412 resize

DSCF1250 resize

DSCF1344 resize

DSCF1406 resize

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community


Quartet logo

      ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้ง ตาม Link ด้านล่างนี้

rar pdf pdf
โปรแกรม Quartet + Vmplayer คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน