ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่โครงการแลกเปลี่ยนกองทัพอากาศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๒ น.อ.เจษฎา ถาวรฉันท์ รอง เสธ.ยศ.ทอ. เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทอ.
และ น.อ.หญิง สุชาดา วัฒนวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

ให้การต้อนรับ คณะ จนท.โครงการแลกเปลี่ยน ทอ.อินโดนีเซีย

ฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ ยศ.ทอ.

ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ศภษ.ยศ.ทอ.

DSCF1412 resize

DSCF1250 resize

DSCF1344 resize

DSCF1406 resize

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community