นทน.หลักสูตรภาษาไทยฯ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ ทอ.

เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๒ นทน.หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๙ 

ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ.

DSCF1432 resize

DSCF1440 resize

DSCF1502 resize

DSCF1570 resize

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community