นทน.หลักสูตรภาษาไทยฯ และ นทน.สัญญาบัตรฯ จากเวียดนาม เยี่ยมคำนับ จก.ยศ.ทอ.

เมื่อวันที่ ๔ พ.ค.๖๒ พล.อ.ท.น้อย  ภาคเพิ่ม จก.ยศ.ทอ. รับเยี่ยมคำนับ

นายทหารนักเรียนหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารต่างประเทศรุ่นที่ ๓๙

และ นายทหารนักเรียนหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารสัญญาบัตร

จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รุ่นที่ ๑๔

ณ ห้องประชุม ศภษ.ยศ.ทอ. 

DSCF1901 resize

DSCF1912 resize

DSCF1921 resize

DSCF1969 resize

DSCF2008 resize

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community


Quartet logo

      ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้ง ตาม Link ด้านล่างนี้

rar pdf pdf
โปรแกรม Quartet + Vmplayer คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน