***ลุ้นรับ 1,000 บาท***

แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการ ทอ. เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลความรู้ภาษาอังกฤษ

จัดทำโดย ศภษ.ยศ.ทอ.

สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือ https://bit.ly/2kEaVUj

ผู้ตอบแบบสอบถามมีสิทธิรับรางวัล จำนวน ๓ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท

โดยวิธีจับสลาก ส่งแบบสอบถามภายใน ๓๐ ก.ย.๖๒

ผู้ส่งแบบสอบถามสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้รับรางวัลได้ที่

http://english.rtaf.mi.th/

ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือ 

ภาพนง1

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community


Quartet logo

      ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้ง ตาม Link ด้านล่างนี้

rar pdf pdf
โปรแกรม Quartet + Vmplayer คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน