พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเสมียนฯ

เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๓ น.อ.สุชาดา วัฒนะวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเสมียน สน.ผชท.ไทย/ต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐

ณ ห้องบรรยาย ศภษ.ยศ.ทอ.

117371551 3356652824355183 5736717496326866376 o

117233924 3356653034355162 6449083120275323245 o

117904070 3356652894355176 4138442990643470868 o

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community


Quartet logo

      ข้าราชการ ทอ.ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Quartet Scholar ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรม VMPlayer ก่อนเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและ คู่มือการติดตั้ง ตาม Link ด้านล่างนี้

rar pdf pdf
โปรแกรม Quartet + Vmplayer คู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน