พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเสมียนฯ

เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๓ น.อ.สุชาดา วัฒนะวันยู ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเสมียน สน.ผชท.ไทย/ต่างประเทศ รุ่นที่ ๓๐

ณ ห้องบรรยาย ศภษ.ยศ.ทอ.

117371551 3356652824355183 5736717496326866376 o

117233924 3356653034355162 6449083120275323245 o

117904070 3356652894355176 4138442990643470868 o

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community