ขอแสดงความยินดีกับ น.อ.หญิง กันยารัตน ฯ ในโอกาสได้รางวัลผลงานบทความทางวิชาการ ประจำปี ๖๕

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เม.ย.๖๕ พล.อ.อ นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ. เป็นประธานพิธีมอบรางวัล

ผลงานประดิษฐคิดค้นและผลงานบทความทางวิชาการของ ทอ.ประจำปี ๖๔

โดย ยศ.ทอ.ได้รับรางวัลผลงานบทความทางวิชาการ จำนวน ๑ รางวัล 

เรื่อง "แนวทางพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ประเมินแบบออสเตรเลีย (ADFELPS Speaking)"

ผลงานของ น.อ.หญิง กันยารัตน เหลือล้น คภษส.ศภษ.ยศ.ทอ. ได้รับรางวัลดีมาก

ทั้งนี้ น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมแสดงความยินดี

ณ ศภษ.ยศ.ทอ.

277807446 4903688819741013 540444992607576835 n

277773076 4903688909741004 58287874686608745 n

277781665 4903688939741001 2036497878289537949 n

LINE ALBUM ตด ยศ พโบ ๒๒๐๔๐๗ 28

LINE ALBUM ตด ยศ พโบ ๒๒๐๔๐๗ 63

277768581 4903689116407650 238860874261070435 n

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community