ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ ศภษ.ฯ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พ.ค.๖๕ น.อ.หญิง วาสนา สงวนพวก ผอ.ศภษ.ยศ.ทอ.

พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ร่วมแสดงความยินดี

กับข้าราชการ ศภษ.ฯ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นดังนี้

ว่าที่ ร.อ.รุ่ง   พันธ์มะโน

ว่าที่ ร.อ.ชัยภูมิ   พันธุ์ไพโรจน์

ณ ศภษ.ยศ.ทอ.

C6248A26 7479 484A A911 6F83C24B32E4 L0 001

timeline 20220530 144647

timeline 20220530 144636

timeline 20220530 144612

timeline 20220530 144554

timeline 20220530 144518

 timeline 20220530 144530

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community