ผอ.DITC กห.ออสเตรเลีย ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมครูภาษา ฯ

เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๕ พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ รอง จก.ยศ.ทอ.

และคณะข้าราชการ ศูนย์ภาษา ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับ

พ.ท.Jonathan Powell ผอ.Defence Internation Training Centre กห.ออสเตรเลีย

และคณะ ร่วมหารือเกี่ยวกับแผนการและแนวทางปรับปรุง

หลักสูตรการอบรมครูภาษาตามโครงการความร่วมมือกับ กห.ออสเตรเลีย  

ณ ห้องประชุม ศภษ.ยศ.ทอ.

aus65 1

aus65 6

aus65 7

aus65 5

aus65 4

aus65 3

 aus65 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

English Test Preparation

ภาษาอังกฤษทางการทหาร

English for Military Purposes

ภาษาอังกฤษทั่วไป

English for General Purposes

ภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียน

English for ASEAN Economic Community